Re´ntegratie? Bel Werkcontact: 070 - 345 77 63*

 

     

  * lokaal tarief

 

Over de WIA-telefoon

De WIA-telefoon is een initiatief van Werkcontact, dÚ specialist op het gebied van outplacement en re´ntegratie. Werkcontact bemiddelt in vast werk en biedt een breed assortiment van outplacement- en re´ntegratieproducten aan.

Meer informatie

 

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en het begrip 'arbeidsongeschikt'

In de Wet Verbetering Poortwachter is het nodige bepaald rondom de begeleiding van de zieke werknemer.       Ook is de loondoorbetaling vanaf 1 januari 2004 verlengd van 52 naar 104 weken. De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) heeft er tevens voor gezorgd dat er een uitgebreid stelsel van verplichte reintegratiemaatregelen zijn ge´ntroduceerd. Ook is de zgn. loonsanctie ge´ntroduceerd. Dit is een verlenging van de loondoorbetalingsplicht (na 104 weken) die het UWV kan opleggen als de werkgever zich niet aan zijn reintegratieverplichtingen heeft gehouden.

In het Burgerlijk Wetboek, waarin de loondoorbetaling is geregeld, wordt eigenlijk niet uitgegaan van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Zodra de werknemer door ziekte de afgesproken arbeid (bedongen arbeid) niet meer volledig kan uitvoeren, is hij in het kader van de loondoorbetaling arbeidsongeschikt. Het begrip arbeidsongeschiktheid in het Burgerlijk Wetboek wijkt af van het begrip arbeidsongeschiktheid in de WIA. De WIA ziet arbeidsongeschiktheid als de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid in het algemeen en kent daardoor wel gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Zolang de werknemer niet zijn volledige arbeid voor volledige duur heeft hervat, is hij arbeidsongeschikt.

 Meer >>

 

 

Klik hier voor een vrijblijvende offerte outplacement.

  

 

 

 

 

Copyright « 2007 Werkcontact De WIA-telefoon is een initiatief van Werkcontact. Alle rechten voorbehouden.