Re´ntegratie? Bel Werkcontact: 070 - 345 77 63*

 

     

  * lokaal tarief

 

Over de WIA-telefoon

De WIA-telefoon is een initiatief van Werkcontact, dÚ specialist op het gebied van outplacement en re´ntegratie. Werkcontact bemiddelt in vast werk en biedt een breed assortiment van outplacement- en re´ntegratieproducten aan.

Meer informatie

 

Loondoorbetaling bij ziekte

Werknemers die tijdens een (vast) dienstverband ziek worden, hebben recht op doorbetaling van (een deel van) hun loon. De zieke werknemer heeft 104 weken recht op loondoorbetaling. Maar werkgever en werknemer kunnen ook afspreken om het loon langer door te betalen. Men moet het UWV dan vragen om een verlenging van de wachttijd voor de WIA. Dit wordt vooral gedaan wanneer men meer tijd nodig heeft om de reintegratie van de werknemer af te ronden, of om verder herstel af te wachten. Lukt dat niet, dan kan de werknemer na afloop van de verlengde wachttijd alsnog een WIA-uitkering aanvragen. Het UWV kan de periode van 104 weken echter ook zelf verlengen, het UWV past dan een zogenaamde loonsanctie toe. Dit wordt gedaan wanneer het UWV van mening is dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingezet om de in- of externe reintegratie van de werknemer te bevorderen.

 Meer >>

 

 

 

 

 

Klik hier voor een vrijblijvende offerte outplacement.

  

 

 

 

 

Copyright « 2007 Werkcontact De WIA-telefoon is een initiatief van Werkcontact. Alle rechten voorbehouden.