Outplacement? Bel Werkcontact: 070 - 345 77 63 *

Of kijk op Outplacementverzekering.nl.

 

 

     

  * lokaal tarief

 

Over de WIA-telefoon

De WIA-telefoon is een initiatief van Werkcontact, dé specialist op het gebied van vertrouwenspersonen, outplacement en reïntegratie. Werkcontact bemiddelt in vast werk en biedt een breed assortiment van outplacement- en reïntegratieproducten aan. Of kijk op de website van de vertrouwenspersoon >>  

Meer informatie

 

             

 

          Heeft u vragen over outplacement of re-

          integratie?

 

          Bel met de de Outplacement Telefoon of    

          Werkcontact Outplacement en krijg

          een duidelijk antwoord.

  

          088-033 30 08

 

            

 

 

WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Bij de WIA staat 'werken naar vermogen' centraal. Het gaat daarbij niet om wat een werknemer niet meer kan, maar om wat hij of zij nog wel kan. De WIA geeft werknemers die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en die na de wachttijd van 104 weken minstens 35% arbeidsongeschikt zijn, recht op een uitkering.  Lees meer  >>

                                                    

 

 

 

 

  • Reintegratie en de Wet Verbetering Poortwachter

 

Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter in 2004 is de verantwoordelijkheid voor reintegratie bij de werkgever en werknemer gezamenlijk neergelegd. De werknemer en werkgever dienen mee te werken aan het opstellen, evalueren en uitvoeren van het ‘plan van aanpak’. Van de werkgever wordt een zeer actieve betrokkenheid bij de reintegratie van zijn werknemer verwacht. De werkgever mag hierbij gebruik maken van een spoor 2 re-integratie- of outplacementbureau. Daarbij spelen eigenlijk twee reintegratieverplichtingen mee.

Lees meer >>

 

 

 

  • Wanneer recht op WIA?

 

De WIA geeft werknemers recht op een uitkering bij een arbeids-ongeschiktheid van 35% of meer. De werkgever is verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en reintegratie van werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn.

 

Lees meer >>

 

 

 

 

 

  

 

Copyright ® 2007 - 2022 Werkcontact De WIA-telefoon is een initiatief van Werkcontact. Alle rechten voorbehouden.